Kategorie

O nas

Firma:

Polska Izba Ogrodnicza Hortpol Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Trakt Królewski 211 05-083 Zaborów
Nip. 118-205-52-94
tel. : sklep 603966733
e-mail: hortpol@hortpol.pl

 

PIO HORTPOL - Historia

Polska Izba Ogrodnicza powstała w roku 1991 , w okresie transformacji w polskiej gospodarce i w celu kontynuowania działalności Krajowego Zrzeszenia Pañstwowych Gospodarstw Ogrodniczych. Polska Izba Ogrodnicza jest stowarzyszeniem firm i producentów zajmujacych sie zaawansowanymi technologiczną i wielkotowarową produkcją ogrodniczą - głównie pod szkłem: ogórków , pomidorów i roślin ozdobnych. W chwili obecnej w Polskiej Izbie Ogrodniczej są stowarzyszone, poprzez reprezentujące je osoby fizyczne, praktycznie wszystkie firmy-gospodarstwa prowadzące produkcję ogrodniczą według zasad wysoko zaawansowanej technologii produkcji w szklarniach. Polska Izba Ogrodnicza jest jednak stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich producentów, którzy w swojej działalności zajmują się wielkotowarową i technologicznie zaawansowaną produkcją ogrodniczą producentów warzyw gruntowych, sadowników, szkółkarzy i td. Podstawowym celem Polskiej Izby Ogrodniczej jest tworzenie tzw. lobbingu na rzecz rodowiska producentów ogrodniczych i wpływanie na ośrodki decyzyjne oraz kształtujące obowiązujące prawo , w celu stworzenia jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce. Celem Izby , w pierwszych latach transformacji gospodarczej tj. na początku lat 90-tych poprzedniej epoki , była pomoc gospodarstwom ogrodniczym w przetrwaniu trudnego okresu pierwszych lat przemian. Nastêpnie, w miarę zmieniania się sytuacji gospodarczej , pomoc w procesach prywatyzacyjnych, inwestycyjnych , technologicznych. Jednocześnie, cały czas za priorytet uznana była pomoc w zaopatrzeniu w najlepsze, specjalistyczne środki do produkcji ogrodniczej, których w pewnych okresach brakowało na polskim rynku. To zrodziło konieczność podjęcia działalnoci gospodarczej i powołania do życia Polskiej Izby Ogrodniczej HORTPOL , która zajęła się komercyjną i doradcza działalnością handlową. Stowarzyszenie Polska Izba Ogrodnicza koncentrowała wtedy i koncentruje nadal swoje działania na problemach szerszych i najwa¿niejszych dla producentów ogrodniczych tj. integracji producentów w grupach producenckich, ochronie krajowego rynku przed niekontrolowanym napływem produktów ogrodniczych z importu, poprawie warunków ekonomicznych działalności ogrodniczej w kraju, przygotowaniu polskich ogrodników do akcesji z Unią Europejską. Cele te realizowane są poprzez stałe, bliskie kontakty z wieloma centralnymi organami państwa jak: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, agencje rządowe związane z działalnocią rolną, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Departament Ceł w Ministerstwie Finansów (dawniej GUC) i td.

Polska Izba Ogrodnicza uczestniczyła, z głosem doradczym, w pracach komisji ministerialnych lub sejmowych, pracujących nad projektami niektórych ustaw. Czynnie braliśmy udział w pracach nad ustawą o organizacjach producentów rolnych i ich związkach, o rynku owoców i warzyw i tp. Aktywnie blokowaliśmy we wrześniu 2003 roku projektowane zmiany w Ustawie o akcyzie w zakresie planowanej podwyżki (do kwoty 700 zł/t) stawki akcyzy na podstawowe źródło ciepła w wielu gospodarstwach ogrodniczych. W zakresie swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z podobnymi organizacjami dzialającymi w innych krajach. Podejmowane są dalsze próby zbliżenia do organizacji producentów np. w Niemczech, Belgii czy Holandii. W kraju współpracujemy z innymi stowarzyszeniami np. Stowarzyszeniem Producentów Wysokiej Jakoci Materiału Szkółkarskiego, Polską Federacją Ogrodniczą, Wielkopolskim Związkiem Ogrodniczym. Jesteśmy organizacją producentów , otwartą na wszystkich którzy chcą aktywnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość w celu stworzenia lepszych warunków dla produkcji ogrodniczej w Polsce. W chwili bardzo już bliskiej integracji oraz konfrontacji z gospodarką Unii Europejskiej silna , aktywna reprezentacja środowiska ogrodniczego jest jeszcze bardziej potrzebna w celu wyrażania swojego stanowiska w najistotniejszych dla niego sprawach. Zapraszamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem i zachęcamy do wyrażania swoich opinii w sprawach istotnych dla ogrodników.
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie